Privacyverklaring

Suijin
Stichting Suijin, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door het bezoeken van de website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u bij Suijin als deelnemer van de trainingen een abonnement afsluit, wordt daarbij in het inschrijfformulier en reglement van Suijin ook een privacyverklaring beschreven.
 
Contactgegevens:
https://www.suijinbudo.nl
suijinbudo@gmail.com
 
Omgang met persoonsgegevens

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier van Suijin geeft de leerling toestemming aan Suijin gegevens van de leerling te mogen bewerken en verwerken ten behoeve van het voeren van een deugdelijke administratie en het gebruik van beeldmateriaal voor promotionele activiteiten, zoals onder andere het toezenden van nieuwsbrieven, sociale media trainingen of andere activiteiten.

Suijin registreert het IBAN-nummer (rekeningnummer) als de leerling Suijin machtigt om de contributie te voldoen via een maandelijks automatische incasso.

Soms lukt een incasso niet of is een leerling te laat met betaling. Suijin stuurt de leerling dan eerst een herinnering via email. Heeft de leerling geen email bij Suijin opgegeven dan komt de herinnering per post. Als er geen betaling volgt op de herinnering van Suijin komt er een aanmaning via de post/mail.

Zonodig gebruikt Suijin de klantgegevens en deelt Suijin die met derden, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst/het abonnement en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

De gegevens van de leerling worden bewaard zolang die leerling een abonnement bij Suijin heeft en dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Daarna bewaart Suijin de gegevens nog in haar administratie, indien een wettelijke bewaartermijn zulks vereist.

Suijin wilt de leerling erop wijzen dat de leerling het recht heeft: om vergeten te worden, op overdraagbaarheid van data, beperking van de verwerking, op bezwaar tegen bepaalde verwerkingen, en om niet te worden geprofileerd als daar rechtsgevolgen aan verbonden zijn. Wenst de leerling gebruik te maken van een dezer rechten dan kan de leerling contact opnemen met Suijin door middel van de email: suijinbudo@gmail.com Informatie over deze rechten van de leerling kan hier worden gevonden: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De website-cookies zijn helaas noodzakelijk om de website te laten werken. Het betreffen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de website van Suijin, zoals gegevens over uw activiteiten op onze website en gegevens over uw surfgedrag via cookies van derden. De website van Suijin gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Suijin gebruikt cookies alleen met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Stichting Suijin
KvK 80031870

www.aikibudo.nl

%d bloggers liken dit: